Podporujeme

Již při zakládání projektu jsme věděli, že chceme společnosti také vracet. S těmito partnery spolupracujeme od úplného začátku a jsme jim vděční za to, s jakou láskou a trpělivostí se starají o nalezené a týrané pejsky, kterým hledají nový domov.

Spolek PES nejvěrnější přítel založený na začátku roku 2015 se stal naším prvním partnerem, a to hlavně díky cílevědomosti zakladatelek a jejich obrovskému nadšení pro věc. Cílem spolku je pomáhat nemocným, starým nebo opuštěným psům a chránit je před týráním či nevhodným zacházením. Zabezpečují jim veterinární péči, kvalitní krmení a poskytují pejskům dočasný domov, dokud společnými silami nenajdou domov nový, vhodnější. Provoz spolku a veškeré náklady s tím spojené jsou kompletně financovány z dobrovolných příspěvků a darů. Přestože se spolek rychle rozrůstá, práce má čím dál tím více a nezvládá pomáhat všem psům v nouzi, kterým by si přál. Do toho se situace v ČR stále zhoršuje (např. problém množíren), a tak doufáme, že naše spolupráce pozitivně přispěje ke zlepšení této situace.

Dočasky.cz byly založeny dne 19. 7. 2013 skupinou dobrovolníků, kterým nebyl a stále není osud opuštěných, toulavých či týraných psů lhostejný. Hlavní náplní činnosti spolku je poskytování dočasné péče opuštěným psům do doby, než se pro ně nalezne vhodná adoptivní rodina, rozšiřuje povědomí veřejnosti o možnostech DP. Dále se věnuje resocializaci psychicky narušených psů, poskytuje poradenství v oblasti výchovy a péče o psa, v neposlední řadě usiluje o legislativní změny v oblasti chovu psů v domácnostech.