Logo Dogsie

Ochrana osobních údajů

HumbleWood s.r.o. zpracovává osobní údaje registrovaných subjektů, které byly poskytnuty HumbleWood s.r.o. v rámci registrace a nákupu v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje jsou shromažďovány prostřednictvím webových stránek https://www.dogsie.cz. Mezi osobní údaje patří osobní údaje poskytnuté při registraci, při registraci do soutěží a při nákupu, kterými jsou: jméno a příjmení, e-mailová adresa, fakturační adresa, doručovací adresa a telefonní číslo. Zákazník registrací na stránkách https://www.dogsie.cz souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi HumbleWood s.r.o..

HumbleWood s.r.o. shromažďuje osobní údaje za účelem: plnění smlouvy, jejíž stranou je registrovaný subjekt, ochrany práv a právem chráněných zájmů HumbleWood s.r.o., nabízení obchodu nebo služeb registrovaným subjektům, interní marketingové analýzy a statistické účely průzkumu pro vnitřní potřeby HumbleWood s.r.o.. HumbleWood s.r.o. nepředá za žádných okolností tyto údaje žádné třetí osobě kromě dopravních společností, a to pouze údaje potřebné k úspěšnému doručení zásilky subjektu. HumbleWood s.r.o. předává tyto osobní údaje dopravní společnosti PPL, InTime a případně dalším přepravcům, za účelem užití takových osobních údajů potřebných k doručování zásilek od HumbleWood s.r.o., tedy k potřebnému plnění smlouvy.

Poskytování osobních údajů je dobrovolné; bez něj však nelze úspěšně dokončit registraci do soutěží a provést nákupy. Registrovaný subjekt může své osobní údaje opravit v rámci sekci Můj účet, která je přístupná po přihlášení. HumbleWood s.r.o. registraci zákazníka u HumbleWood s.r.o. na jeho žádost zruší. Se zrušením registrace dojde k vymazání veškerých osobních údajů registrovaného zákazníka.

Registrovaný subjekt má právo kdykoliv odvolat souhlas se shromažďováním a zpracováním osobních údajů, a to prostřednictvím e-mailové adresy vase@dogsie.cz. Po odvolání souhlasu bude zrušena registrace subjektu.

Za účelem informování registrovaných subjektů o probíhajících kampaních zasílá HumbleWood s.r.o. registrovaným subjektům informace ve formě newsletteru. Zasílání těchto informací může registrovaný subjekt kdykoliv zrušit odhlášením v samotném těle newsletteru, nebo na e-mailové adrese vase@dogsie.cz.

Subjekt bere na vědomí, že stránky https://www.dogsie.cz jsou monitorovány a mohou zachytit informace o návštěvě subjektu.